หนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่

previous arrow
next arrow
Slider
Slider

1.รายละเอียดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทฤษฎีใหม่

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานขับเคลื่อน1ตำบล1กลุ่มตำบลทฤษฎีใหม่

3 พื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดศรีสะเกษ