เกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมกับคณะจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสต็อกโกดังมันสำปะหลัง ณ ลานมันภูฝ้าย