ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์

หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 045-679243, 080-0101732, 080-0101357, 080-0101368, 061-1143454 , 081-8729654,080-0101730, 094-5129114, 091-1496267, 087-9653786, 089-4249831 E-mail knunhan_sisaket@doae.go.th