งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

  นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) และกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ   ณ สวนเวียง สุภาพ ทุเรียนภูเขาไฟ บ้านซำขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยนายจันทร์ ก้อนทอง เกษตรอำเภอขุนหาญได้กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเกษตรกรได้นำทุเรียนมาปลูกในพื้นที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณปี พ.ศ.2528     มีต้นทุเรียนอายุเก่าแก่กว่า 30 ปี โดยเกษตรกรที่ไปรับจ้างทำสวนในภาคตะวันออกนำต้นทุเรียนกลับมาปลูกที่อำเภอขุนหาญ และส่วนราชการได้เข้าร่วมสนับสนุน ปรากฏว่า ทุเรียนเจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี เนื่องจากดินแหล่งที่ปลูกนี้เป็นดินที่เกิดจากภูเขาไฟโบราณผุพังมาจากหินบะซอลล์ มีธาตุชนิดต่างๆที่จำเป็นต่อพืชปริมาณสูงและครบถ้วน  ทำให้ทุเรียนมีคุณสมบัติดีเด่นและมีคุณสมบัติเฉพาะคือ  เนื้อทุเรียนแห้งและนุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะไม่ฉุนมาก รสชาติมันค่อนข้างหวาน จึงทำให้ผู้ได้ลิ้มชิมรสแล้วรู้ถึงรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใคร อาจกล่าวได้ว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ดังนั้นอำเภอขุนหาญจึงได้จัดงานนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

  1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน
  2. เพื่อรักษาชื่อเสียงความเป็นทุเรียนดินภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของทุเรียนภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  4. เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชมีคุณที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดจึงต้องมีกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียน