เกษตรสยูรณ์ เนียนแนบ จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการผลิต ปี2564