เกษตรทำนอง แก้วกันหา ตรวจสอบพื้นที่ปลูกลำไย ตำบลบักดองตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี2562/63