น้ำพริก นางณัชชนิษฐ์ ตั้งเกียรติกำธร

                เริ่มต้นจากประธานกลุ่ม นางณัชชนิษฐ์ ตั้งเกียรติกำธร  มีความชอบในการประกอบอาหารโดยเฉพาะน้ำพริกประเภทต่างๆ จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน เพื่อประกอบอาชีพเสริ สร้างงาน สร้างรายได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกเผา แจ่วบอง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกปลาแห้ง น้ำพริกนรก

          ความโดดเด่นของน้ำพริกคุณณัชชานิษฐ์   น้ำพริกเป็นอาหารที่ช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ดีขึ้น มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกสุขอนามัย ผผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ทุกวัน ปราศจากสารกันบูด เก็บได้นาน ได้รับเครื่องหมายรับรอง อย.จากกระทรวงสาธารณสุข

          ส่งคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย ปี พ.ศ. 2555  ได้ระดับ 5 ดาว

          ราคาผลิตภัณฑ์เริ่มตั้งแต่ กระบุกละ 20 บาท ขึ้นไป (ขายทั้งปลีก-ส่ง)

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มณัชชาอาหารไทยและน้ำพริกเมืองขุน เลขที่ 33/4  หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ           ประธานกลุ่ม : นางณัชชนิษฐ์ ตั้งเกียรติกำธร  โทรศัพท์ 081-730329