ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต์

เริ่มต้นจาก นางสมลักษณ์ เศวตสุริยานนท์ ได้ศึกษาและมีพื้นฐานการถักโครเซต์มาก่อน ซึ่งได้รับคำชมจากผู้ที่พบเห็น ทำให้เกิดความภูมิใจ จึงมีความคิดที่จะพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อมามีกลุ่มสตรีแม่บ้านโพธิ์กระสังข์ มีความสนใจในการถักโครเซต์เพื่อสร้างสรรค์อาชีพ เสริมรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้มีการรวมกลุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมจาการฝึกอาชีพของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

          ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต์ ได้แก่ ตุ๊กตาสีเผ่าไทย  ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาของเล่น ตุ๊กตาแฟชั่น เสื้อ ผ้าปูโต๊ะ พวงกุญแจ ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถักด้วยมือ มีความสวยงามประณีต ได้รับเครื่องหมายรับรอง มผช จากอุตสาหกรรม

          ราคาผลิตภัณฑ์ เริ่มต้น ตัวละ 29 บาท ขึ้นไป  และหรือขึ้นอยู่กับผลผิตภัณฑ์ โดยจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

          สถานที่ติดต่อ : กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วย ของที่ระลึกบ้านโพธิ์กระสังข์ เลขที่ 376  หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

          ประธานกลุ่ม : นางสมลักษณ์ เศวตสุริยานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 085-2089353