ชุดผ้าไทยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

       เริ่มต้นจาก นางณัฐมาลี ชูเชื้อ เป็นผู้ที่ชอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งได้นำวัตถุดิบผ้าฝ้าย ผ้าไหม จากกลุ่มเกษตรกรที่ทอผ้าในอำเภอขุนหาญ มาตัดเย็บ  สร้างสรรด้วยจินตนาการเป็นชุดผ้าไทย สตรีและสุภาพบุรุษ  ต่อมาเมื่อปี 2555 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผลิตเป็นสินค้า OTOP ประเภอผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายเดียว ผลิตภัณฑ์การตัดเย็บมีความสวยงาม ประณีต จนได้รับเครื่องหมายรับรอง มผช. จากอุสาหกรรม

          ราคาผลิตภัณฑ์ เริ่มต้น ตัวละ 500 บาท ขึ้นไป  และหรือขึ้นอยู่กับผลผิตภัณฑ์ โดยจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

          สถานที่ติดต่อ : อ้อมไหมไทย เลขที่ 99/1  หมู่ที่ 1 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ         

  ประธานกลุ่ม : นางณัฐมาลี ชูเชื้อ เบอร์โทรศัพท์ 087-8724798

http://khunhan.sisaket.doae.go.th/wp-content/uploads/2019/11/Slide1-19.jpg