อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

– แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร 15 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
– เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก อกม. ปี62
– แบบรายงานวิทยากร IFPP
– แบบฟอร์มแจ้งจำนวนเป้าหมายเกษตรหมู่บ้าน (กม.) และเป้าหมายอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ปี 2563